De werkgroep bestuur van de stichting Boulevard stelt het beleid vast, treedt naar buiten op als vertegenwoordiger en onderhandelaar, coordineert de werkgroepen en legt verantwoording af aan donateurs en subsidiegevers.

De werkgroep Boulevard Kids organiseert en faciliteert allerlei activiteiten voor de kinderen in het Boulevardgebied. Ook zorgt deze werkgroep ervoor dat op een aantal van de evenementen voor volwassenen er ook voldoende activiteiten voor kinderen zijn.

De werkgroep buitenruimte is gestopt na 20 jaar. Lees verder op de pagina van de voormalige werkgroep.

De werkgroep schoon, veilig en verkeer is opgeheven, lees verder op de pagina van de vroegere werkgroep.

Het doel van de werkgroep is de kwaliteit van wonen, werken en leefomgeving in het Boulevard-gebied te bewaken. Wij proberen dit door ongewenste ontwikkelingen op verschillende vlakken tegen te houden.

De werkgroep communicatie draagt het beleid van de stichting uit en stimuleert een brede betrokkenheid in het Boulevardgebied. Zij informeert donateurs over actuele ontwikkelingen.

De werkgroep Evenementen (en feesten) organiseert en faciliteert de activiteiten en evenementen van de stichting. Zij streven ernaar om jaarlijks in ieder geval vier evenementen te organiseren.

De werkgroep contactpersonen draagt zorg voor een netwerk van personen in het Boulevard gebied, die dienen als aanspreekpunt voor de buurt en anderzijds lokale problemen signaleren en communiceren.

Stichting Boulevard behartigt de belangen van bewoners en bedrijven aan de Mathenesserlaan, de Heemraadssingel en het Heemraadsplein.

Boulevard Rotterdam

J_Hollander@planet.nl

Correspondentieadres

Heemraadssingel 81
3022 CA Rotterdam