BOULEVARDBIZ

DOELSTELLING

De werkgroep Boulevard Biz stelt zich ten doel de interactie tussen ondernemingen in het Boulevard gebied te bevorderen. Daarbij wil de werkgroep de bedrijven waar mogelijk ook betrekken bij de bredere doelstelling van de Stichting Boulevard: het ontwikkelen van een goede woon- én werkomgeving.

Dit wil Boulevard Biz bereiken door het organiseren van inspirerende bijeenkomsten met een zakelijk karakter die ondernemers zullen aanspreken, waarbij waar mogelijk ook het raakvlak tussen bewoning en ondernemen in het gebied zal worden aangesneden. Ten minsten één maal per jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd waarvoor bedrijven en bewoners worden uitgenodigd om ook hier interactie te bevorderen.

Voor  bijeenkomsten van Boulevardbiz worden belangstellenden schriftelijk uitgenodigd en de bijeenkomsten zullen op de homepagina van de website van Boulevard worden gepubliceerd.

DE WERKGROEP

voorzitter: WillemJan Droog
E wjdroog@gmail.com

T 06 222 13728

Jan Willem de Laive,
Hans van Dam,
Erik Overklift Vaupel Kleijn,
Stefano Campaiilla
Alysaa Cambel