Laatste Nieuws

Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdammaandag, juli 15th, 2019 at 4:40pm
Mooi initiatief om straatvuil in Rotterdam en met name West te verminderen.
Deel en onderschrijf de petitie dan wordt het nog mooi schoon ook.

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fvuilnisbelt010.nl
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamvrijdag, juni 7th, 2019 at 5:54pm
De bar is open, BLV borrel op Mathenesserlaan 306
Melvin Montizaan
Melvin Montizaandinsdag, mei 28th, 2019 at 3:18pm
Een leuk evenement in de Schiecentrale georganiseerd door studenten van de Hogeschool Rotterdam. Wees erbij!

https://www.facebook.com/368496067118022/
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamzondag, mei 26th, 2019 at 10:12pm
Wie herinnert zich nog het succes van Raamkunst in de beginjaren? Velen! Daarom wenst Boulevard graag op veler verzoek Raamkunst 2.0 te organiseren in 2020!
Het concept van Raamkunst in een notendop: het tonen van het werk van Rotterdamse kunstenaars in de raamvensters van de huizen aan de Heemraadssingel en Mathenesserlaan.
Heb je hiervoor ideeën? Wil je graag je werk op deze manier tonen?

Wil je als vrijwilliger meewerken aan de tot standkoming van Raamkunst 2.0 2020? Of heb je suggesties voor bijvoorbeeld het nieuwe affiche? Neem dan contact op met het bestuur of Martin Koens, martinkoens@hotmail.com, voor verdere informatie.

Of meet Martin en Jasper in person op de BLV Meet en Greet borrel op 7 juni.

Ceci n'est pas une pipe!
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamzaterdag, februari 9th, 2019 at 7:39pm
Om te kijken wat de regelgeving is inzake bestemmingen van panden heeft Boulevard, Melvin Montiziaan, student bestuurskunde, gevraagd onderzoek te doen naar de huidige stand van zaken wbt woningverhuur.

Hieronder is een korte samenvatting te vinden met de belangrijkste zaken die aan de orde komen in het rapport. Het rapport zelf is naar alle donateurs gestuurd via email.

De informatie die in dit rapport is verwerkt heeft als doel een duidelijk overzicht te tonen over de bestaande wet- en regelgeving en dient tevens als kader om verschillende acties in kaart te brengen die bewoners zelf kunnen ondernemen om dergelijke praktijken tegen te gaan.

Het rapport is zeker niet compleet en kan fouten bevatten, maar probeert wel een beeld te geven van wat mag en niet mag.

Een belangrijke vraag die nog uitstaat is o.a. of het nul-quotum nog bestaat inzake kamerverhuur. Dit lijkt eind 2017 geschrapt te zijn.

Weet u meer over het al dan niet nog van toepassing zijn van het nul-quotum, laat het dan weten aan het bestuur.

In het rapport komen verschillende soorten verhokking aan de orde. Deze zijn:

Verbouwing van woningen tot een studentenwoning
Verbouwing van woningen tot kleine appartementen met een gescheiden huishouden
Waarbij 2 of meer woonruimtes worden gecreëerd worden groter dan 85m2
Waarbij 2 of meer woonruimtes worden gecreëerd worden kleiner dan 85m2
Woonruimtes hebben een oppervlakte tussen de 50m2 en 85m2
Woonruimtes hebben een oppervlakte kleiner dan 50m2
Verbouwing van woningen tot een woongroep woning
Wet- en regelgeving die momenteel (2018) van toepassing is zijn de “Huisvestingswet” 2014 en de “Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017/2”. In het onderzoek worden per wetgeving specifieke artikelen tegen het licht gehouden en per verschillende vorm van verhokking getoetst. De vorming van studentenwoningen en 2 of meer woonruimtes met een oppervlakte kleiner van 85m2 is niet toegestaan en een vergunning voor deze wordt ook niet verleend door de gemeente.

In het rapport wordt ook gekeken naar de aanpak in andere steden. Daarbij is opgevallen dat steden met een soortgelijke demografie (’s-Gravenhage, Amsterdam, Utrecht) een strengere aanpak hebben in het tegengaan van verhokking. Specifiek hebben deze gemeentes woningvorming, in speciaal het creëren van woongroepen, strenger gereguleerd.

Tenslotte geeft de politieke analyse een duidelijk beeld van het politieke speelveld. In het specifiek is aangegeven welke stappen de politiek wilt nemen omtrent het tegengaan van verhokking in Rotterdam. Duidelijk is dat het college en de gemeenteraad gezamenlijk de wil delen de verhokking tegen te gaan en bereid zijn diverse wet- en regelgeving gerelateerd aan verhokking te veranderen. Daarnaast geeft de politieke agenda een overzicht van beslissingen die in 2019 genomen zullen worden welk in relatie staan tot het probleem geagendeerd.

Wilt u meehelpen om verdere duidelijkheid te krijgen of zich op een andere manier inzetten voor Boulevard, laat het ons dan weten. Zo zoeken we nog een aantal enthousiaste mensen voor het Boulevard blad.
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamvrijdag, januari 11th, 2019 at 10:19pm
Deze zondag Nieuwjaarsborrel & donateursoverleg -