BESTEMMINGEN

DOEL

Het doel van de werkgroep is de kwaliteit van wonen en werken en leefomgeving  in het Boulevardgebied te bewaken. Wij doen dit door (te proberen) ongewenste ontwikkelingen op het vlak van panden, onroerend goed en buitenruimte tegen te houden, of zo nodig in goede banen leiden.

Er is door Boulevard in 2019 een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om op te treden tegen verhokking en het groeiende aantal studentenwoningen. Advies is nog steeds om als directe buur bezwaar te maken bij de gemeente en te vragen om handhaving. Dat lijkt het meest effectief. Meer informatie is te vinden in het onderzoek, dat hier te vinden is.

DE WERKGROEP

De leden van de werkgroep bestemmingen zijn:

Toon Verhoeven

Willem Jan Droog

Carine van den Berg-Spruyt

Dick Molenaar

Hans Siertsema

Wilt u iets melden, dan kunt u dit het beste sturen aan secretariaat@boulevardrotterdam.nl. Dan zorgen we dat het doorgestuurd wordt.

 

ACTIVITEITEN

  • sep 2022: Rijnmond nieuws: Verzet tegen vergunning bij een ongewenste verbouwing op de Mathenesserlaan
  • juli 2022: Protest actie tegen bouwvergunning aan de Mathenesserlaan