WERKGROEPEN

Bestuur

De werkgroep bestuur van de stichting Boulevard stelt het beleid vast, treedt naar buiten op als vertegenwoordiger en onderhandelaar, coordineert de werkgroepen en legt verantwoording af aan donateurs en subsidiegevers.

Meer

Bestemmingen

Het doel van de werkgroep is de kwaliteit van wonen, werken en leefomgeving in het Boulevard-gebied te bewaken. Wij proberen dit door ongewenste ontwikkelingen op verschillende vlakken tegen te houden.

Meer

Contactpersonen

De werkgroep Contactpersonen heeft in de verschillende blokken in het Boulevardgebied een lid die zijn of haar deel onder de hoede heeft. Zij zijn als directe buren gemakkelijker te benaderen en hebben regelmatig contact met het bestuur van Stichting Boulevard Rotterdam.

Meer

Boulevard Kids

De werkgroep Boulevard Kids organiseert en faciliteert allerlei activiteiten voor de kinderen in het Boulevardgebied. Ook zorgt deze werkgroep ervoor dat op een aantal van de evenementen voor volwassenen er ook voldoende activiteiten voor kinderen zijn.

Meer

GraagTraag

Donateurs en buurtbewoners werken gezamenlijk aan veilig verkeer. Doel is met name de snelheid omlaag te brengen en gevaarlijke plekken veilig te maken. Acties en het zoeken van de pers en communiceren met de politiek moeten op korte termijn verbetering brengen. Lange termijn geeft de groep een visie af.

Meer

Duurzaam

De werkgroep Duurzaam zet zich in voor het bevorderen van het verduurzamen van de huizen in het Boulevard gebied.

Meer

Communicatie

De werkgroep communicatie draagt het beleid van de stichting uit en stimuleert een brede betrokkenheid in het Boulevardgebied. Zij informeert donateurs over actuele ontwikkelingen.

Meer