BESCHERMD STADSGEZICHT

DOEL

De Mathenesserlaan en de Heemraadssingel zijn de twee belangrijkste structurerende elementen van de nieuwe westelijke laat 19e- eeuwse stadsuitleg van Rotterdam die is gebaseerd op plannen van drie opeenvolgende directeuren van Gemeentewerken G.J. de Jongh(1892), A.C.Burgdorffer en W.G. Witteveen (1926). Deze stadsuitleg is, ondanks de complexe politieke en particuliere belangen, vrijwel geheel planmatig opgezet. Hoewel de gehele westelijke stadsuitleg uit die periode in ruimtelijke opzicht interessant is, vallen vooral -hoewel zeer verschillend van aard en karakter – de Mathenesserlaan en de Heemraadssingel op vanwege hun bijzondere en fraaie ruimtelijke opzet, groenaanleg en hoogwaardige bebouwing, welke elementen nog overwegend gaaf aanwezig en herkenbaar zijn.

Op 5 november 2014 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de minister van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk het besluit genomen tot aanwijzing van het beschermd stadsgezicht Heemraadssingel-Mathenesserlaan gemeente Rotterdam (Zuid-Holland) ex artikel 35 Monumentenwet 1988.

LEES HIER DE TOELICHTING OP DE AANWIJZING

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR EIGENAARS EN BEWONERS VAN HET GEBIED?

Over het algemeen hebben de huiseigenaren van de panden in een beschermd stadsgezicht, reden om blij zijn met de status. Door de aanwijzing wordt zorgvuldiger met de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van de leef- en woonomgeving omgegaan. De Mathenesserlaan bestaat uit allerlei individuele panden waarbij het theoretisch mogelijk is er een nieuw pand tussen te zetten dat niet in het karakteristieke straatbeeld past. Bij een beschermd stadsgezicht blijft het mogelijk om nieuwe architectuur toe te voegen, maar mag dat pas als aantoonbaar kan worden gemaakt dat de nieuwbouw past binnen de beschermde karakteristieken van het beschermde stadsgezicht. Het toezicht op panden wordt gedaan door Toezicht Gebouwen. Voor verbouwingen en onderhoud van panden binnen een beschermd stadsgezicht worden in de welstandsnota Rotterdam criteria opgesteld. Dit zijn aanvullende bepalingen waaraan panden in een beschermd stadsgezicht moeten voldoen. Vaak leveren verbouwingen aan karakteristieke panden vragen op over kozijnindelingen, toepassing van dubbel glas en ventilatievoorzieningen, maar ook over detailaspecten als materialisering, kleur, mozaiektegels, glas-in-loodramen. De gemeente hoopt dat huiseigenaren die onderhoud willen plegen en vragen hebben, hierover in contact treden met het secretariaat van Welstand of (als het beschermde monumenten betreft) met Bureau Monumenten en Cultuurhistorie.

GA NAAR DE WEBSITE VAN BUREAU MONUMENTEN