BESTUUR

DOEL

Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken bij de stichting.

De taken van het bestuur

De bestuursleden van de stichting Boulevard stellen het beleid vast, treden naar buiten op als vertegenwoordiger en onderhandelaar, coördineren de werkgroepen en leggen verantwoording af aan donateurs en subsidiegevers. Het bestuur roept regelmatig het zg. Voorzittersoverleg bijeen om alle activiteiten van de werkgroepen goed op elkaar af te stemmen. Het bestuur voert het secretariaat van de stichting en beheert de financien. Na afloop van elk jaar organiseert het bestuur een Donateursavond om verantwoording af te leggen aan de ruim 350 donateurs van de stichting Boulevard. De Nieuwjaarsbijeenkomst is bedoeld om alle betrokkenen op de hoogte te brengen van de plannen die de stichting voor het Boulevardgebied in petto heeft.

Het bestuur komt zoveel mogelijk de 3e maandag van de maand bij elkaar. Heeft u zaken waarvan u vindt dat ze de aandacht van het bestuur verdienen, ontvangen wij hierover graag een bericht. Dat kan via secretariaat@boulevardrotterdam.nl

Het bestuur bestaat uit een wisselende groep van donateurs die zich voor een bepaalde tijd willen inzetten. Het aantal personen varieert daarbij, maar doel is dit tussen de 5-9 personen te laten zijn.

Op dit moment zijn de bestuursleden:

Liesbeth van der Kruit

Jan Willem de Laive

Angela van Nielen-Janus

Odile van Eijck

Jan Willem Kuiper

Eric van Voorden

 

oprichtingsberciht krant

Recent terug gevonden (2022): een krantenknipsel over de oprichting van Stichting Boulevard (onbekend welke krant)